MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 5Căn hộ S1, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ S15, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ N1, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ N15, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ S2, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ S2, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ N14, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ N12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C9, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ S14, 2 phòng ngủ, diện tích 55,87m2
Căn hộ N2, 2 phòng ngủ, diện tích 55,87m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ, diện tích 58,89m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ, diện tích 58,89m2
Căn hộ S4, 2 phòng ngủ, diện tích 83,05m2
Căn hộ N12, 2 phòng ngủ, diện tích 83,05m2
Căn hộ S5, 2 phòng ngủ, diện tích 78,52m2
Căn hộ N11, 2 phòng ngủ, diện tích 78,52m2
Căn hộ S6, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ S7, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ N9, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ N10, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ C8, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ S12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 76,34m2
Căn hộ N3, 2 phòng ngủ, diện tích 76,34m2
Căn hộ S12, 2 phòng ngủ, diện tích 63,58m2
Căn hộ N4, 2 phòng ngủ, diện tích 63,58m2
Căn hộ S11, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ S8, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ N5, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ N8, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ S10, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ S9, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C6, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ N6, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ N7, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C1, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C17, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C3, 1 phòng ngủ, diện tích 49,83m2
Căn hộ C15, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C16, 2 phòng ngủ, diện tích 75,48m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ, diện tích 75,48m2
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án SaigonMia. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đồng ý chính sách bảo mật thông tin. Đăng ký
>>>>