TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 03-10-2018
 • Hình ảnh tổng thể block Southern
 • Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Southern
 • Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 20 block Southern
 • Lát gạch căn hộ tầng 6 - 20 block Southern
 • Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 18 block Southern
 • Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern
 • Hình ảnh tổng thể block Central
 • Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Central
 • Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 21 block Central
 • Lát gạch căn hộ tầng 6 - 21 block Central
 • Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 10 block Central
 • Lắp đặt hệ thống M&E tầng 26 block Central
 • Hình ảnh tổng thể block Northern
 • Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Northern
 • Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 20 block Northern
 • Lát gạch căn hộ tầng 6 - 20 block Northern
 • Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 19 block Northern
 • Lắp đặt hệ thống M&E tầng 23 block Northern

Hình ảnh thi công đến ngày 03-10-2018
Hình ảnh tổng thể block Southern
Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Southern
Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 20 block Southern
Lát gạch căn hộ tầng 6 - 20 block Southern
Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 18 block Southern
Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern
Hình ảnh tổng thể block Central
Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Central
Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 21 block Central
Lát gạch căn hộ tầng 6 - 21 block Central
Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 10 block Central
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 26 block Central
Hình ảnh tổng thể block Northern
Sơn lót căn hộ tầng 6 - 10 block Northern
Thi công khung trần thạch cao tầng 6 - 20 block Northern
Lát gạch căn hộ tầng 6 - 20 block Northern
Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 - 19 block Northern
Lắp đặt hệ thống M&E tầng 23 block Northern
Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến dự án SaigonMia. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc để lại thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Đồng ý chính sách bảo mật thông tin. Đăng ký